Groene Halte+

Knokke – 3 december 2013. TreinTramBus, Agentschap voor Natuur en Bos, Westtoer en Licht en Liefde stellen vandaag de nieuwe Groene Halte+-wandelroute ‘Zwinduinen en -polders’ voor aan pers en publiek. Deze wandelroute is goed bereikbaar met het openbaar vervoer én toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit: vandaar het label Groene Halte+.

Groene Halte+-wandeling Zwinduinen en -polders

Een Groene Haltewandeling begint en eindigt aan een station, een bus- of tramhalte. Dit zijn de zogenaamde ‘Groene Haltes’, herkenbaar aan het Groene Haltelogo. De trein, bus of tram die stopt aan een Groene Halte heeft een frequentie van minimaal één rit per uur, ook op zaterdag, zon- en feestdagen. Tussen 2006 en 2013 ontwikkelde TreinTramBus een veertigtal Groene Halteroutes. Van elke wandeling wordt een aantrekkelijke brochure uitgegeven met routekaart, routebeschrijving en heel wat informatie over horeca en bezienswaardigheden onderweg.

De nieuwe wandelroute ‘Zwinduinen en -polders’ is de eerste en tot nog toe enige Groene Halte+-wandelroute in Vlaanderen. Het grootste deel van het traject kan namelijk zowel door blinden en slechtzienden als door rolstoelgebruikers volledig zelfstandig afgelegd worden – met behulp van de routebeschrijving en de kaart in de brochure, de grootletterversie en eventueel de audio- en gpxbestanden die ter aanvulling kunnen gedownload worden via www.groenehalte.be.

Zwinduinen en -polders: Agentschap Natuur en Bos investeert in toegankelijkheid

In 2010 werden in het Vlaams Natuurreservaat De Zwinduinen en -polders de nieuwe wandel- en fietspaden gefinaliseerd. Het tracé van de Groene Halte+-wandeling maakt gebruik van de voorziene geleideboord. In november 2012 werden enkele aanvullende terreiningrepen voor het blindenpad – op basis van een screening door vzw Blindenzorg Licht en Liefde – gefinaliseerd. Ter hoogte van zitbanken en kruispunten werden tactiele markeringen gerealiseerd, omheiningen werden aangepast en een regelmatig onderhoud van de padrand werd uitgewerkt en ingebouwd in de planning.

Westtoer plaatste braillebordjes en een bronzen maquette

Westtoer plaatste braillebordjes en een bronzen maquette langsheen de route. De maquette presenteert de diverse landschappelijke elementen in de Zwinstreek (zee, duinen, slikken en schorren, polders, grasland) en toont tevens topografische elementen zoals wegen, dijken, wateringen en fortificaties. Voor blinden, slechtzienden en uiteraard ook voor zienden vormt deze maquette een tactiele en visuele verrijking. Voor het ontwerp van de maquette stond het Brugse bedrijf Minimus in.

Partners

Groene Halte+ is een realisatie van TreinTramBus, Agentschap voor Natuur en Bos, Westtoer en Licht en Liefde. Het project werd gerealiseerd met de financiële steun van het Fonds Elia beheerd door de Koning Boudewijnstichting. NMBS, De Lijn en de Stad Knokke verleenden hun medewerking. De infrastructuur voor deze Groene Halte+-route werd gerealiseerd in het kader van het Interreg IVa project REECZ en werd mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Toerisme Vlaanderen, Westtoer en het Agentschap voor Natuur en Bos.

KLIK HIER VOOR MEER INFO OVER DE WANDELING ‘ZWINDUINEN- EN POLDERS’

groene halte blinden en slech...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *