header_homepage

Wie zijn wij?

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someonePin on Pinterest

TTB_logo_RGB_72dpiHet initiatief voor het Groene Halteproject in Vlaanderen komt van TreinTramBus (de vroegere Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers, BTTB vzw). TreinTramBus is een beweging die de belangen verdedigt van de openbaar vervoergebruikers in Vlaanderen en Brussel.

Meer informatie over de werking van TreinTramBus vind je op de website.

Voor Groene Halte werkt TreinTramBus nauw samen met heel wat partners: Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos, lokale natuurverenigingen, gemeenten, provinciebesturen, …

De Lijn en de NMBS ondersteunen het project en zorgen voor het aanbrengen van de Groene Halte-informatie aan de haltes. Sinds 2010 worden ook in sommige NMBS-stations Groene Haltebrochures verkocht.

bottombomen